Zapošljavanje u Mađarskoj

Mađarski zakon o radu pruža snažnu zaštitu zaposlenima. Postoje posebna pravila i procedure koje se moraju poštovati u slučajevima otkaza, bolesti ili porodiljskih naknada, a kompanije mogu biti kažnjene i sankcionisane ako ne poštuju statut. Dozvoljeno je i kolektivno pregovaranje i radnički sindikati koji predstavljaju zaposlene.

Operateri u auto-industriji za rad u Mađarskoj

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek manpower potrebani operateri u auto-industriji za rad u Mađarskoj. Prijava za ovu poziciju je besplatna, bez ikakvih troškova zapošljavanja. Rad je siguran i legalan. Poslodavac je u obavezi da obezbedi radnu i boravišnu dozvolu, lekarski…

Radnici za rad u fabrikama automobilske industrije

Rad u fabrikama automobilske  industrije  (NEMAČKA , MAĐARSKA , SLOVAČKA , SRBIJA , HRVATSKA , ČEŠKA) Mogu se prijaviti sva lica radno sposobna starosti od 18 do 65 godina, žene i muškarci. Opis poslova – na traci, kontrola kvaliteta i…

Ugovori o radu u Mađarskoj

Opšte pravilo u Mađarskoj je da se ugovori o radu sklapaju na neodređeno vreme. Ugovori na određeno vreme su takođe dozvoljeni ako se radi o privremenim ili sezonskim poslovima.
Ugovori o radu moraju biti u pisanoj formi, na lokalnom jeziku i moraju uključivati uslove naknade za zaposlene, beneficije, odgovornosti, radne sate i praznike, period probnog rada i naziv radnog mesta. Najbolja praksa je uključiti i uslove za raskid ugovora. U pismu ponude i ugovoru o radu u Mađarskoj uvek treba navesti platu i sve iznose naknada u mađarskim forintama, a ne u stranoj valuti.

Radno vreme u Mađarskoj

Standardna radna nedelja u Mađarskoj se sastoji od do 8 sati dnevno, 5 dana u nedelji. Zaposleni ne mogu raditi više od 250 sati prekovremeno godišnje i moraju biti plaćeni 50% preko bruto plate za odrađene prekovremene sate.

Praznici u Mađarskoj

Mađarska slavi 10 državnih praznika za koje se zaposlenima daje slobodan dan, uključujući:
- Novogodišnji Dan
- Dan revolucije
- Uskršnji ponedeljak
- Praznik rada
- Duhovski dan
- Dan Svetog Stefana
- Dan Republike
- Dan svih svetih
- Božić
- Drugi dan Božića

Dani odmora u Mađarskoj

Zaposleni u Mađarskoj imaju pravo na najmanje 20 slobodnih dana godišnje. Iznos se povećava u zavisnosti od starosti zaposlenog na sledeći način:
- Do 25 godina: 20 radnih dana
- Od 25 godina: 21 radni dan
- Do 31 godine: dodatni radni dan za svake 3 godine
- Do 45 godina: dodatni radni dan za svake 2 godine
- Od 45 godina: 30 radnih dana

Mađarska bolovanje

Zaposleni ima pravo na 15 dana bolovanja godišnje dok je upisan u državni sistem socijalnog osiguranja. Zaposleni uglavnom primaju 70% plate koju plaća poslodavac. Nakon 15 dana, uplaćeni iznos varira od 50% – 60% u zavisnosti od trajanja bolovanja. Trećinu plaća poslodavac, a preostali iznos plaća država.
Ako zaposleni nije sposoban za rad zbog nesreće na radu ili profesionalne bolesti 4 dana ili duže, ali kraće od 3 meseca, poslodavac je dužan da oštećenom zaposlenom isplati bolovanje po stopi plate od najmanje 75% od prvog dana povrede dok se zaposleni ne vrati na posao. Ako zaposleni nije u mogućnosti da radi duže od 3 meseca, zaposleni mora da traži naknadu od Fonda za obeštećenje.

Porodiljsko/porodično odsustvo u Mađarskoj

Trudnice imaju pravo na 24 nedelje porodiljskog odsustva. Odsustvo mora početi najmanje 4 nedelje pre pretpostavljenog datuma porođaja. Iznos naknade za čuvanje dece po kalendarskom danu iznosi 100% osnovice kalendarskog dana ili prihoda za kalendarski dan. Ovako utvrđeni iznos je bruto iznos koji podleže porezu na dohodak građana. S obzirom na poreske olakšice, akontaciju poreza na dohodak fizičkih lica odbija organ koji utvrđuje olakšice. Nakon ovog iznosa ne plaćaju se doprinosi za socijalno osiguranje.
Otac ima pravo na 10 slobodnih dana radi roditeljskog odsustva najkasnije do kraja drugog meseca od rođenja ili usvojenja, koji se mora odobriti u vreme koje odgovara njegovom zahtevu, u najviše dva dela. Prvih 5 dana ima pravo na naknadu za odsustvo, tokom 6-10 dana ima pravo na 40% naknade za odsustvo.
Roditeljsko odsustvo: Jedan roditelj ima pravo na dodatno odsustvo dok dete ne navrši 2 godine života. Isplaćeni iznos je 70% prethodne zarade, ali iznos ne može biti veći od 70% dvostruke minimalne dnevne zarade. Jedan roditelj takođe ima pravo na dodatni godišnji plaćeni odmor, 2 dana za 1 dete, 4 dana za 2 deteta ili 7 dana za više od dvoje dece mlađe od 16 godina.

Zaposleni ima pravo na 44 radna dana roditeljskog odsustva do 3. rođendana deteta pod uslovom da zaposleni ima godinu dana zaposlenja u kompaniji – ne obavezno u vreme rođenja ili usvojenja, ako se ovaj uslov ispuni kasnije, zaposleni može zatražiti roditeljsko odsustvo. Zaposleni prima 10% naknade za odsustvo tokom roditeljskog odsustva i ne može imati pravo ako prima CSED, GIED ili GIES.

Zdravstveno osiguranje u Mađarskoj

Mađarska pruža punu zdravstvenu zaštitu svim građanima, uz doprinose na plate kao jedan izvor finansiranja. Država plaća doprinose za određene grupe kao što su nezaposleni i penzioneri.

Bonusi

Trinaesta plata nije obavezna u Mađarskoj, međutim, bonusi zasnovani na učinku su uobičajeni.

Raskid ugovora u Mađarskoj

Poslodavac može ugovorom o radu odrediti probni rad. Lokalni zakoni o radu ne preciziraju maksimalni probni period, međutim, on mora biti razuman s obzirom na okolnosti posla.
Prilikom prestanka radnog odnosa, svaka strana mora dati otkazni rok od najmanje 30 dana, ali ne duže od jedne godine. Otkazni rok od 30 dana se mora produžiti za sledeće iznose:
- 5 dana nakon 3 godine rada
- 15 dana nakon 5 godina rada
- 20 dana nakon 8 godina rada
- 25 dana nakon 10 godina rada
- 30 dana nakon 15 godina rada
- 40 dana nakon 18 godina rada
- 60 dana nakon 20 godina rada
Zaposleni ima pravo na otpremninu ako poslodavac raskine radni odnos redovnim raskidom (zbog sposobnosti zaposlenog, odnosa prema poslu ili poslovanja poslodavca ili ekonomskih razloga). Primenjuju se sledeće uplate:
- 1 mesečna zarada za do 3 godine radnog odnosa
- 2 mesečne zarade za do 5 godina radnog odnosa
- 3 mesečne zarade za do 10 godina radnog staža
- 4 mesečne zarade za do 15 godina radnog staža
- 5 mesečnih zarada za do 20 godina radnog staža
- 6 mesečnih zarada za do 25 godina radnog staža
Iznos otpremnine se uvećava za 3 mesečne zarade ako zaposleni dobije otkaz u roku od 5 godina od sticanja uslova za starosnu penziju ili starosnu penziju sa starosnim dodatkom.

Plaćanje poreza u Mađarskoj

Zakonski doprinosi za socijalno osiguranje poslodavca iznose 15,5% bruto plate. Doprinos zaposlenih iznosi 18,5% – 10% za socijalno osiguranje, 7% za zdravstveno osiguranje i 1,5% doprinosa za nezaposlene.

O Mađarskoj

Mađarska je centralnoevropska država bez izlaza na more sa skoro 10 miliona stanovnika. To je popularna turistička destinacija i 2013. godine Mađarsku je posetilo više turista nego što ima stanovnika u Mađarskoj. Mađarski biznisi su obično hijerarhijski strukturirani i okruženje je prilično formalno. Lični odnosi su ključni za uspešno poslovanje, tako da su razgovori licem u lice od suštinskog značaja. Pošto su odnosi Mađarima toliko važni, možda ćete biti pozvani da se družite posle radnog vremena ili da idete na izlete. Ovo su odlične prilike da se povežete sa svojim poslovnim partnerima i ne bi trebalo da ih propustite.

Ove informacije su date kao opšte prihvaćene informacije i nisu savetodavne usluge.