Naš besplatan alat koji će vam pomoći da online pripremite svoj CV, veoma lako. CV (curriculum vitae) se sastoji iz ličnih i profesionalnih podataka i gotovo sve firme gde konkurišete za posao traže da ga predate. Na ovoj stranici možete izraditi online CV uz jednostavan unos podataka, prateći naša objašnjenja, i snimiti ga kao PDF dokumenat na vaš računar. Sledeći korak je na vama, poslati CV uz prijavu za posao mejlom, ili ga odštampati i odneti lično prilikom razgovora za posao.

  • Datumi (od – do) [ Dodajte nove unose za svaki relevantni period, počevši sa najskorijim ]
  • Naziv
  • Vrsta posla ili sektor
  • Zanimanje ili pozicija
  • Glavne aktivnosti i odgovornosti  • Datumi (od – do) [ Dodajte nove unose za svaki relevantni period, počevši sa najskorijim ]
  • Naziv organizacije obrazovanja ili osposobljavanja
  • Pravac obrazovanja
  • Kvalifikacije
  • Nivo u državnoj kvalifikaciji (NSS, SSS, VSS, VŠS)


  • Životno iskustvo, nešto što nije bazirano na Vašim kvalifikacijama.
  • Ukoliko posedujete pismo preporuke, to navedite ovde