AGENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE U ZEMLJI I INOSTRANSTVU 

NOVOTEK RADNA SNAGA DOO

Trepčaninova 1/9
35000 Јагодина
Srbija

Bojan Tanasković – generalni direktor
+381 64 86 29 205
btanaskovic@novotekmanpower.rs

Ivana Tanasković – finansijski direktor & direktor administracije
+381 60 024 307 4
tanaskovicivana2017@gmail.com

Zorica Živković – menadžer u zapošljavanju
+381 64 863 863 5
zoricanovotek@gmail.com

Jelena Spasić – menadžer u zapošljavanju stranih radnika
+381 65 343 40 30
jelenanovotek@gmail.com

Anđela Labat – komunikolog – menadžer u zapošljavanju
+381 65 343 40 32
andjelanovotek@gmail.com

Kristina Vulović – menadžer u zapošljavanju
+381 60 343 40 31
kristinanovotek@gmail.com

Marija Milidragović – menadžer u zapošljavanju
+381 65 343 40 41  
novotekmarija@gmail.com

Aleksa Nedeljković – menadžer u zapošljavanju, marketing menadžer
+381 65 343 40 36 
aleksanovotek@gmail.com

Bogdan Petrović – menadžer u zapošljavanju
+381 64 862 92 14
bogdannovotek@gmail.com

Katarina Arsić – asistent u zapošljavanju
+381 64 343 40 30  
novotekkatarina@gmail.com

Miloš Marković – asistent u zapošljavanju
+381 64 343 40 45  
milosnovotek1@gmail.com

Kosta Antić – asistent u zapošljavanju
+381 65 343 40 37
kostanovotek@gmail.com