Agencija za zapošljavanje u zemlji i inostranstvu NOVOTEK RADNA SNAGA DOO je licencirana Agencija za poslove zapošljavanja , može se naći na sajtu Ministarstva za rad i zapošljavanje Republike Srbije.

U sklopu usluga zapošljavanja, povezivanja ponude i tražnje na tržištu rada naša Agencija sarađuje sa renomiranim kompanijama u ZEMLJI i INOSTRANSTVU iz svih industrijskih sfera poslovanja, tako i obrazovanja, medicine, transporta, turizma i ugostiteljstva. Naše poslovanje i zapošljavanje radnika u partnerskim firmama je potpuno legalno uz poštovanje svih važećih zakonskih akata.

Svi potencijalni kandidati mogu kod nas dobiti uvek ponudu za posao ili zapošljenje .

Usluge zapošljavanja su besplatne.

Insistiramo na kandidatima koji su sigurni u sebe (znaju da obavljaju posao za koji potpišu ugovor o radu).

Svim kandidatima je obezbedjeno sve po ZAKONU O RADU U ZEMLJI GDE SE UPUĆUJU NA RAD (radna dozvola, boravišna dozvola, ugovor o radu, pripadajući doprinosi za zdravstveno i penzijsko osiguranje, prevoz, smeštaj, lekarski pregled, potrebna oprema za rad na siguran način …).

PIB 112672587

Matični broj 21717100

Broj dozvole za rad od Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja je 022-03-00118/2018-24-1.