Građevinski radnici: zidari, tesari, armirači

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek radna snaga potrebni zidari, tesari, armirači za rad na brodogradilištu u Sloveniji. Armirači prema nacrtima seku, savijaju, povezuju i postavljaju armaturu koja se potom kalupima zaliva mešavinom cementa, šljunka, vode i raznih dodataka. Koriste ručne…

Vozači C kategorije sa EU dokumentima

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek manpower potrebni vozači C kategorije sa EU dokumentima za rad u Slovenačkoj firmi. Posao vozača C kategorije podrazumeva prevoz robe na osnovu dobijenih putnih naloga. Vozač upravlja vozilom težim od 3,5 tone i ima zatvoreni…

Mašinisti (TGM) za rad u Sloveniji

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek manpower potrebni mašinisti (TGM) za rad u Sloveniji. Rukovalac građevinskim mašinama je zadužen za izvođenje zemljanih radova na gradilištima u niskogradnji i gradnji puteva. Takođe iskopava sirovinu na površinskim gradilištima rudnih i mineralnih nalazišta. Mašinisti…

Električari i elekrtotehničari za rad u Sloveniji

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek manpower potrebni električari i elekrtotehničari za rad u Sloveniji. Električar postavlja, ispituje, stavlja u pogon i održava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodelu električne energije, antenske i komunikacijske instalacije, uzemljenja i gromobrane kao i postrojenja…

Zidari, tesari, armirači za rad u Sloveniji

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek manpower potrebni zidari, tesari i armirači za rad u Sloveniji. Posao zidara podrazumeva zidanje pojedinačnih elemenata građevine i njihovo povezivanje u tvrdu i stabilnu konstrukciju. Zidar takođe postavlja temelje, gradi zidove, stubove, mostove, tunele i…

Građevinski tehničari za rad u Sloveniji

Potrebni građevinski tehničari za rad u Sloveniji. Građevinski tehničar učestvuje u planiranju, pripremi, projektovanju i izgradnji građevina različitih namena. Posao građevinskog tehničara je i da organizuje i nadzire izvođenje poslova na gradilištima. Građevinski  tehničari se bave i pripremom i organizacijom…

MAŠINBRAVAR sa EU dokumentima za rad u Sloveniji

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek manpower potreban mašinbravar sa EU dokumentima za rad u Sloveniji. Prijava za ovu poziciju je besplatna, bez ikakvih troškova zapošljavanja. Rad je legalan i siguran. Obezbeđeni su smeštaj i prevoz do posla. Za svakog radnika…

Potrebni radnici za farbanje dalekovoda u Sloveniji

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek manpower potrebni radnici za farbanje dalekovoda u Sloveniji. Prijava za ovu poziciju je besplatna, bez ikakvih troškova zapošljavanja. Poslodavac je u obavezi da za svakog radnika obezbedi radnu i boravišnu dozvolu, lekarski pregled, socijalno, penziono…