Zapošljavanje u Belgiji

Državljani koji nisu državljani EU moraju imati radnu dozvolu, koju mora zatražiti poslodavac. Poslodavac mora pružiti dokaz da se ne može naći lokalni zaposlenik koji bi obavljao posao.

U Belgiji, plate većine kompanija su utvrđene kolektivnim ugovorima. Kolektivni ugovori su rezultat pregovora između sindikata i poslodavaca. Pored toga, plate u Belgiji su indeksirane, što znači da se automatski povećavaju svake godine na osnovu indeksa zdravlja i u skladu sa lokalnim povećanjem troškova života.

Bageristi za rad u Belgiji

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek radna snaga potrebni bageristi za rad u Belgiji. Bagerista vrši kopačke radove, utovar i istovar robe, vodi računa o održavanju, podmazivanju i servisiranju bagera. Primenjuje mere bezbednosti na radu i odgovoran je za korišćenje zaštitne…

Vozači autokrana za rad u Belgiji

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek radna snaga potrebni vozači autokrana za rad u Belgiji. Vozač autokrana mora posedovati odgovarajuće dozvole za upravljanje vozilom i iskustvo u rukovanju sa kranom. Kontakt telefoni: +381 60 309 93 73, +381 60 343 40…

Industrijski elektromonteri za rad u Nemačkoj i Belgiji

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek Radna Snaga potrebni industrijski elektromonteri za rad u Nemačkoj i Belgiji. Industrijski elektromonter se bavi postavljanjem i održavanjem instalacija i električne mreže niskog i visokog napona koje mogu biti nadzemne i podzemne. Postavlja razvodne ormane…

Bravari – flanš monteri za rad u Belgiji i Holandiji

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek Radna Snaga potrebni bravari – flanš monteri za rad u Belgiji i Holandiji. Bravar se bavi obradom metala. Radi na poslovima instalacije, demontaže i montaže mašinskih sklopova, flanši, izradi konstrukcija i montaže procesne opreme. Kontakt…

Tesari i armirači za rad u Belgiji

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek manpower potrebni tesari i armirači za rad u Belgiji. Radi se u fabrici za proizvodnju predfabrikovanih betonskih elemenata u Briselu. Neophodno je radno iskustvo. Tesar radi na montaži metalnih oplata i izradi raznih oblika i…

Zidari za grubu gradnju – posao u Belgiji

Potrebni zidari za grubu gradnju. Radi se na zidanju fasada od cigli (nisu klinkeri već se radi klasično zidanje). Mesto i adresa gde će raditi – Belgija, Antwerpen i provincija (do 100km u krugu oko Antwerpena)  Potrebna dokumentacija za dobijanje…

Posao za armirače u inostranstvu (Belgija)

Građevinski radnici posao (ARMIRAČ)-Država rada Belgija-Projave sa i bez EU dokumenata-Satnica 12-14e/h-Obezbeđen smeštaj, prevoz mestosmeštaja-posao, radna dozvola, prijava, lekarski pregled. Generalni opis posla armirača: Pretežno radi na građevinama, a posao se sastoji od ugradnje armatura u elemente i konstrukcije od…

Posao za zidare u inostranstvu (Belgija)

Posao za građevinske radnike (ZIDAR)-Država – Belgija-Moguće prijavljivanje sa i bez EU dokumenata-Satnica se plaća od 12 do 14 evra na sat-Obezbeđen smeštaj, prevoz kuća-posao, radna dozvola, zvanična prijava, lekarski pregled. Generalni opis posla zidara: Gradi ili renovira stambene, poslovne…

Posao za tesare u inostranstvu (Belgija)

Posao za građevinske radnike (TESAR)-Država – Belgija-Moguće prijave sa i bez EU dokumenata-Satnica je 12-14e na sat.-Obezbeđen smeštaj, prevoz kuća-posao, radna dozvola, prijava, lekarski pregled. Opis posla tesara, generalno: Ručno i mašinski obrađuje drvo, izrađuje drvene elemente, sastavlja drvene konstrukcije…

Belgija je mala zemlja, između Holandije i Francuske, a takođe graniči se sa Nemačkom, Luksemburgom i Severnim morem. Zemlja ima populaciju od 11 miliona stanovnika i predstavlja jednu od najgušće naseljenih zemalja u Evropi. Belgija je podeljena na tri različite kulture:
- Holandska zajednica Flandrija na severu
- Francuska zajednica Valonija na jugu
- Nemačka zajednica u severoistočnom regionu
Nemačka zajednica je najmanja. Glavni grad, Brisel, je dvojezična zajednica sa francuskim i holandskim stanovnicima, od kojih mnogi govore oba jezika.

Ugovori o radu u Belgiji

Najbolja praksa je da se u Belgiji uspostavi čvrst ugovor o radu u kojem se navode uslovi za naknadu, beneficije i uslove za raskid ugovora. U pismu ponude i ugovoru o radu u Belgiji uvek se navode plata i svi iznose naknade u evrima, a ne u stranoj valuti.

Radno vreme u Belgiji

Standardna radna nedelja u Belgiji ne može biti duža od 38 sati. Nakon 38 sati radnicima se mora isplatiti prekovremeni rad. Ovo generalno ne važi ako je zaposleni viši izvršni direktor ili menadžer.
Nadoknada prekovremenog rada je obavezna. Prekovremeni rad se plaća u iznosu od 150% od uobičajene uplate ili 200% za prekovremeni rad nedeljom ili praznicima.
Radno vreme je ograničeno na 11 sati dnevno i 50 sati nedeljno, a svakom zaposlenom se mora dati najmanje jedan 24-časovni odmor svake nedelje.
Pored toga, zaposleni ima mogućnost da radi 40 sati nedeljno uz dodelu 12 kompenzacionih dana odmora (u periodu od jedne godine) ili 39 sati nedeljno uz dodelu 6 kompenzacionih dana odmora.

Praznici u Belgiji

Belgija slavi 10 državnih praznika za koje se zaposlenima daje slobodan dan, uključujući:
- Novogodišnji Dan
- Uskršnji ponedeljak
- Praznik rada/Prvi maj
- Spasovdan
- Duhovski ponedeljak
- Dan državnosti Belgije
- Uznesenje Marijino
- Dan svih svetih
- Dan primirja
- Božić
Ako neki od državnih praznika pada na vikend, taj dan postaje plutajući praznik, koji zaposleni ima pravo da koristi kao svaki dan odmora.

Dani odmora u Belgiji

Godišnji odmor u Belgiji se određuje na početku godine, na osnovu broja meseci rada u prethodnoj godini.
Stoga, ako se zaposleni pridruži kompaniji 1. januara, zaposleni će morati da radi punu godinu pre nego što dobije bilo koji godišnji odmor.
Od 2012. godine, EU je osporila ovo pravilo što je dovelo do toga da je Belgija uvela pravila o „supsidijarnom odmoru“. Ovo omogućava novom zaposlenom da uzme godišnji odmor tokom prve godine, a ti dani će biti odbojeni od udvostručenog odmora naredne godine.
Godišnji odmor se ne prenosi u narednu godinu ako se ne iskoristi.
Zaposleni u kancelariji imaju pravo na regres za godišnji odmor u iznosu od 1/12 od 92% bruto zarade za mesec u kome počinje godišnji odmor, pomnožene brojem meseci rada u godini za godišnji odmor (prethodna kalendarska godina).
Fizički radnici imaju pravo na 8% od 108% svoje bruto plate u prethodnoj godini isplaćene iz fonda za godišnji odmor sa kojim je poslodavac povezan.
Fizički radnik imaće pravo i na regres koji iznosi 7,38% od 108% bruto zarade za prethodnu godinu.

Belgija bolovanje

Zaposleni imaju pravo na bolovanje i ne postoji maksimalan broj dana; međutim, svaki slučaj mora biti propraćen lekarskom napomenom.

Porodiljsko/roditeljsko odsustvo u Belgiji

Trudnice imaju pravo na odsustvo i naknadu tokom tog odsustva. Postoje dva perioda odsustva:
Prenatalni period odmora, koji može da počne 6 nedelja pre pretpostavljenog datuma porođaja (najmanje 1 nedelja mora da se uzme pre porođaja)
Postnatalni period odmora, koji je minimalni period od 9 nedelja ili više ako je prenatalni odmor trajao manje od 6 nedelja.
Porodiljska naknada je obavezna za rođenje svakog deteta, a visina porodiljske naknade zavisi od broja dece u porodici. Najveći iznos je za prvorođeno dete.
Zaposleni muškarci imaju pravo na roditeljsko odsustvo u trajanju od 20 dana. Ovi dani se mogu uzimati odvojeno, uzastopno ili podeliti na 30 poludana, ali se moraju koristiti u roku od četiri meseca od rođenja.

Zdravstveno osiguranje u Belgiji

Zdravstveno osiguranje se obezbeđuje kroz nacionalni sistem. Zaposleni su po zakonu obavezni da se prijave u fond zdravstvenog osiguranja da bi stekli pravo na zdravstveno osiguranje.

Dodatne beneficije za Belgiju

Neki poslodavci takođe nude varijabilnu podelu dobiti ili bonus u vezi sa učinkom pri čemu kompanija plaća godišnji iznos (obično na kraju godine). Iznos bonusa zavisi od ukupnog učinka kompanije i može se izračunati kao procenat godišnje ili mesečne plate svakog zaposlenog tokom perioda.
Neke kompanije pružaju beneficije kao što su školarine za privatne škole ili naknade za automobil. Ove dodatne beneficije se obično oporezuju i treba ih uzeti u obzir kada se izračunava neto primanje zaposlenog.
Ove informacije su date kao opšte prihvaćene informacije i nisu namenjene kao savetodavne usluge.

Bonusi

Većina poslodavaca isplaćuje 13-mesečni bonus svojim zaposlenima, a nekolicina čak dodaje i polovinu 14-mesečne plate na to, koja se obično isplaćuje na kraju godine.
U prvoj i poslednjoj godini zaposlenja, 13-mesečni bonus se isplaćuje proporcionalno, pod pretpostavkom da zaposleni ne radi celu kalendarsku godinu.

Raskid ugovora/otkaz u Belgiji

Od 1. januara 2014. godine ukinuti su probni rokovi, osim za ugovore na određeno vreme i za studente.
Prema novim pravilima o otpuštanju, koji je stupio na snagu 1. januara 2014, otkazni rokovi se mere nedeljama, na osnovu godina radnog staža.
Minimalni otkazni rok (za prva 3 meseca službe) je nedelju dana za ostavku i dve nedelje za otpuštanje.
Do 5. godine radnog odnosa otkazni rok je 7 nedelja, odnosno 15 nedelja.
Maksimalni otkazni rok u slučaju ostavke je 13 nedelja (sa 9. godinom radnog staža).
Ne postoji maksimalni otkaz za otpuštanje.
Posle 5 godina, otkazni rok se povećava za tri nedelje po godini staža sve dok ne dostigne 63 nedelje nakon 21 godine, nakon čega se povećava za jednu nedelju po godini staža.
Otkazni rok počinje od ponedeljka nakon obaveštenja.
U slučaju otkaza od strane poslodavca, zaposlenom koji je našao drugi posao može se otkazati ugovor o radu uz kraći otkazni rok.

Plaćanje poreza u Belgiji

Zaposleni plaćaju progresivni porez na dohodak u Belgiji. Od 2022. godine najviša stopa je 50 % i počinje na nivou plata od 42.370 evra.
Poslodavci i zaposleni moraju plaćati doprinose belgijskom sistemu socijalnog osiguranja. Iznos doprinosa je 13,07% bruto prihoda zaposlenih za zaposlene, oko 27% za poslodavce, oba neograničena.

Ove informacije su date kao opšte prihvaćene informacije i nisu savetodavne usluge.