Zapošljavanje u Slovačkoj

Oglasi za posao u inostranstvu. Lokacija Slovačka, Evropska Unija. Popunite formular i prijavite se lako. Licencirana agencija za zapošljavanje – Novotek radna snaga.

Viljuškaristi za rad u Slovačkoj

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek Radna Snaga potrebni viljuškaristi. Radi se u Nitri (Slovačka). Viljuškarista vrši utovar i prevoz utovarene robe iz vagona, kamiona i magacina, transportnim sredstvom, do mesta istovara. Transportnim sredstvom dostavlja robu iz magacina u proizvodne pogone.…

Posao u autoindustriji Slovačka

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje “Novotek radna snaga” potrebni su radnici za rad u fabrici na šivenju autosedišta. Radi se u Slovačkoj. Obezbeđen je smeštaj i hrana. Radi se u 3 smene, petak-ponedeljak. Prekovremeni rad se plaća. Iskustvo u proizvodnji je…

Vulkanizeri i automehaničari za rad u Slovačkoj

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek manpower potrebni Vulkanizeri i automehaničari za rad u Slovačkoj. Zadatak vulkanizera je popravka pneumatika na putničkim, teretnim i radnim vozilima. Vulkanizer skida točak sa oštećenim pneumatikom s vozila, posebnim alatom demontira i gumu sa felne.…

Frizeri za rad u Slovačkoj

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek manpower potrebni frizeri za rad u Slovačkoj. Frizer pruža usluge nege kose i brade. Oni peru kosu, šišaju je, kovrdžaju i boje, I na kraju oblikuju frizuru. Dok peru kosu, šamponiraju je i masiraju  teme,…

Radnici za rad u fabrikama automobilske industrije

Rad u fabrikama automobilske  industrije  (NEMAČKA , MAĐARSKA , SLOVAČKA , SRBIJA , HRVATSKA , ČEŠKA) Mogu se prijaviti sva lica radno sposobna starosti od 18 do 65 godina, žene i muškarci. Opis poslova – na traci, kontrola kvaliteta i…

Ugovori o radu u Republici Slovačkoj

Ugovori na određeno vreme su dozvoljeni i mogu trajati najviše dve godine. Ako je radni odnos na određeno vreme ugovoren na kraći period, može se dalje produžiti ili obnoviti najviše dva puta u roku od dve godine, a ne duže od dve godine.
Dalje produženje ili obnavljanje radnog odnosa na određeno vreme na dve ili više od dve godine može se dogovoriti samo iz određenih razloga. Kada ugovor treba da prestane pre isteka ugovora na određeno vreme, on se može raskinuti samo sporazumno između strana.
Zakonski se zahteva da se u Slovačkoj Republici uspostavi čvrst ugovor o radu, na lokalnom jeziku, u kojem su navedeni uslovi naknade, beneficija i uslovi za raskid ugovora. U pismu ponude i ugovoru o radu u Slovačkoj Republici uvek treba navesti platu i sve iznose naknade u evrima, a ne u stranoj valuti.

Radno vreme u Republici Slovačkoj

Slovaci rade 40 sati nedeljno, a prekovremeni rad ne bi trebalo da dovede do više od 52 sata nedeljno.

Praznici u Slovačkoj

Slovačka slavi 14 državnih praznika:
- Nastanak Slovačke
- Praznik Bogojavljenja
- Veliki petak
- Uskršnji ponedeljak
- Međunarodni dan radnika
- Kraj Drugog svetskog rata
- Spomen svetih Ćirila i Metodija
- Slovački nacionalni ustanak
- Dan ustava Republike Slovačke
- Dan Žalosne Gospe
- Dan svih Mrazova
- Dan borbe za slobodu i demokratiju
- Badnje veče
- Božić

Dani odmora u Slovačkoj

Zaposleni uglavnom imaju pravo na četiri nedelje plaćenog godišnjeg odmora. Obično se uzima jedna nedelja zimi i tri leti.

Plaćeni odmor zaposlenog koji na kraju relevantne kalendarske godine ima najmanje 33 godine ili stalno neguje dete iznosi najmanje pet nedelja.

Slovačka Republika bolovanje

Zaposleni imaju pravo na plaćeno bolovanje na sledeći način:
Prva tri dana: 25% od normalne plate koju plaća poslodavac
Od 4. do 10. dana: 55% normalne plate, koju plaća poslodavac
11+ dana: 55% normalne zarade, koju plaća Agencija za socijalno osiguranje
Porodiljsko/porodično odsustvo u Slovačkoj Republici
Zaposlene generalno imaju pravo na 34 nedelje plaćenog odsustva. Zaposlene samohrane majke imaju pravo na 37 nedelja. Odsustvo obično počinje šest nedelja pre porođaja, ali može početi i osam nedelja ranije. Žene moraju da uzmu najmanje 14 nedelja odsustva, od kojih šest mora nastupiti nakon porođaja.
Očevi uglavnom imaju pravo na roditeljsko odsustvo od rođenja deteta do kraja majčinog odsustva.
Roditelji mogu zatražiti roditeljsko odsustvo dok dete ne napuni tri godine.
Ako je zaposlena bila zdravstveno osigurana najmanje 270 dana u dve godine pre porođaja, ona ima pravo na porodiljsku naknadu u iznosu od 65% svoje osnovice.
Ako osiguranik, a ne majka, brine o detetu, to lice ima pravo na porodiljsku naknadu u trajanju od 28 nedelja od dana početka brige o detetu po istoj stopi kao što je prethodno navedeno.
Samo jedna osiguranica može istovremeno da prima porodiljsku naknadu.

Zdravstveno osiguranje u Republici Slovačkoj

Republika Slovačka ima zagarantovanu zdravstvenu zaštitu. Privatno zdravstveno osiguranje postoji, ali nije u širokoj upotrebi.

Dodatne beneficije u Republici Slovačkoj

Uobičajene beneficije zaposlenih uključuju: službeni auto, topli obrok, naknadu troškova prevoza, dodatak za obrazovanje, mobilni telefon, fleksibilan raspored.

Bonusi

Godišnji bonusi su uobičajeni u Slovačkoj Republici.

Raskid ugovora u Slovačkoj Republici

Dozvoljeni su probni rokovi do tri meseca. Neke više rukovodeće pozicije mogu imati šestomesečni probni period.
Opšta dužina otkaznog roka za slovački ugovor o radu je:
- 1 mesec – zakonski minimalni otkazni rok, osim ako Zakonom o radu nije propisan duži otkaz
- 2 meseca – ako je zaposleni bio u radnom odnosu najmanje 1 godinu, a manje od 5 godina
- 3 meseca – ako je zaposleni bio u radnom odnosu najmanje 5 godina
Zaposleni generalno imaju pravo na otpremninu ako su dobili otkaz zbog nekog od sledećih razloga:
- preduzeće se raspustilo ili preselilo, a zaposleni ne želi da se preseli
- zaposleni postaje tehnološki višak
- zaposleni više nije u mogućnosti da obavlja posao iz zdravstvenih razloga
Ako je zaposleni dobio obaveštenje, njegova otpremnina treba da bude najmanje jedan do četiri puta veća od prosečne mesečne zarade zaposlenog, u zavisnosti od broja godina radnog staža.
Ako je zaposlenom prestao sporazumni otkaz, ima pravo na najviše jednu petostruku prosečnu mesečnu zaradu, u zavisnosti od dužine radnog staža.
Ako poslodavac otkazuje ugovor zaposlenom bilo otkazom ili sporazumom jer zaposleni ne može da obavlja posao zbog nesreće na radu, profesionalne bolesti ili opasnosti od takve bolesti, zaposleni ima pravo na otpremninu najmanje 10 puta veću od svog proseka.
Ove informacije su date kao opšte prihvaćene informacije i nisu savetodavne usluge.