Građevinski radnici: zidari, tesari, armirači

Licenciranoj Agenciji za zapošljavanje Novotek radna snaga potrebni zidari, tesari, armirači za rad na brodogradilištu u Sloveniji. Armirači prema nacrtima seku, savijaju, povezuju i postavljaju armaturu koja se potom kalupima zaliva mešavinom cementa, šljunka, vode i raznih dodataka. Koriste ručne…

Final Pasarič D.O.O.

Kompanija Final Pasarič D.O.O. iz Slovenije ima otvorenu potražnju za radnicima u sferi elektroprivrede Slovenije, putne infrastrukture, antikorozivne zaštite, i poslovima održavanja u luci Kopar. Usluge koje obavlja kompanija Final Pasarič su sledeće : Antikorozivna zaštita dalekovoda Antikorozivna zaštita mostova…

Novotek Energy D.O.O. Zagreb

Kompanija Novotek Energy D.O.O. je Zagrebačko – Beogradska kompanija čije je sedište u Beogradu i Zagrebu,  zapošljava radnike metalske struke ( bravari, bravari cevari, bravari monteri, zavarivači svih tipova zavarivanja ), građevinske struke ( GRUBA GRADNJA -armirači, zidari, tesari, radnici…

Dovođa D.O.O. Istra – Zagreb

Kompanija Dovođa D.O.O. iz Hrvatske ima otvorenu potražnju za rukovaocima građevinske mehanizacije.Dovođa je renomirana kompanija koja se bavi građevinskim radovima u niskogradnji unazad 40 godina. Licencirana Agencija Novotek Radna Snaga D.O.O. vrši usluge posredovanja pri zapošljavanju za kompaniju Dovođa D.O.O.…

Monet GMBH Kiel – Nemačka

Kompanija Monet GMBH iz Nemačke ima otvorenu potražnju za radnicima u niskogradnji na instalaciji optičkih kablova i telekomunikacionih sistema.Licencirana Agencija Novotek Radna Snaga D.O.O. vrši usluge posredovanja pri zapošljavanju za kompaniju Monet GMBHPotražuju se kandidati sa Evropskim dokumentima radi direktnog…

Amić Vermietung D.O.O.

Kompanija Amić Vermietung D.O.O. iz Austrije ima otvorenu potražnju za fasaderima sa Evropskim dokumentima.Ova renomirana firma bavi se pružanjem usluga najkvalitetnijih fasaderskih radova.Licencirana Agencija Novotek Radna Snaga d.o.o. vrši usluge posrednika pri zapošljavanju za Amić Vermietung D.O.O.Usluge Agencije su besplatne…

Georad inžinjering D.O.O.

Kompanija Georad Inžinjering D.O.O. iz Hrvatske ima otvorenu potražnju za rukovaoce građevinskim mašinama.Ova renomirana firma ulaže u jačanje svoje specifične opreme za izvođenje zemljanih radova, te kontinuirano obnavlja svoj vozni park kako bi osigurala uspešno obavljanje novih projekata.Georad Inžinjering se…

Eurostroj D.O.O.

Kompanija Eurostroj D.O.O. zapošljava pomoćne građevinske radnike na poslovima demontaže i demoliranja objekata u Beču.Sedište kompanije nalazi se u Novoj Pazovi i već dugi niz godina posluje pozitivno na teritoriji Austrije i redovno izmiruje svoje obaveze prema zaposlenicima.Firma uspešno posluje…

PGP D.O.O. Zagreb

Kompanija PGP D.O.O. iz Zagreba ima otvorenu potražnju za radnom snagom.Ova renomirana firma je specijalizovana za niskogranju i bavi se postavljanjem infrastrukture vode i kanalizacije, i uspešno posluje od 1994 godinešto dokazuje licenca za izvođenje “niskograđevinskih radova” koju im je…